Zásobník teplé vody, typ R-KOMBI (stojatý)

Zásobník teplé vody (bojler) typ R-KOMBI je nádoba určená k uložení teplé pitné vody (dříve TUV) se ZP ohřívači (elektrickými topnými tělesy) a nepřímým ohřevem z jiného zdroje tepla topnou vodou nebo nízkotlakou párou do 110°C, zejména s možností využití spotřeby elektrické energie v oblasti nízkého tarifu. Široká variabilita jednotlivých provedení co do rozměrů, objemu, způsobu připojení, vnitřní povrchové úpravy umožňují jeho nasazení prakticky všude, kde je pro ohřev vody vhodné využívat kombinaci různých zdrojů ohřevů.

 
 • Zásobník teplé vody, typ R-KOMBI (stojatý) - obrázek 1
 • Zásobník teplé vody, typ R-KOMBI (stojatý) - obrázek 2
 • Zásobník teplé vody, typ R-KOMBI (stojatý) - obrázek 3
 

Technické údaje

 • kombinované zdroje ohřevu teplé vody u našich zásobníků teplé vody (bojlerů)
 • provedení stojaté i ležaté, viz. Zásobník teplé vody nepřímo ohřívaný a se ZPO , typ R-KOMBI-L (ležatý)
 • kombinace ohřevů (teplá voda, nízkotlaká pára 110°C -0,5 bar + el. energie)
 • kombinace různých druhů ohřevu teplé užitkové vody umožňuje získat ekonomicky příznivější provozní náklady
 • v případě výpadků jednotlivých zdrojů tepla lze automaticky řešit nahrazení zdrojů ohřevu
 • vzhledem ke specifikám technického řešení je cenová kalkulace vždy na míru danému technickému řešení a možnostem zdrojů ohřevu
 • ZP ohřev pitné vody elektrickými topnými tělesy přímo, bez jímek
 • vnitřní povrchová úprava ocelové nádoby zinkovou barvou s atestem pro pitnou vodu do 100°C
 • antikorozní ochrana magnéziovou anodou, která je vyrobena z kovu, který je více tzv. „reaktivní“, než materiál pláště vlastního ohřívače, elekrolýza se v tomto případě realizuje s kovem, který má „lepší/příhodnější“ elekrochemické vlastnosti
 • bezpečnostní armatura obsahuje zpětnou klapku, pojistný ventil a teploměr
 • nejvyšší dovolený provozní přetlak 6 nebo 10 bar
 • výrobky jsou schváleny Strojírenským zkušebním ústavem v Brně, č. B-01623-21 Certifikace SZU - HURT [1.40MB]
 • tepelná izolace s vrchní plastovou fólií splňující nařízení komise EU č.814/2013 a vyhlášku vlády ČR č.193/2007Sb.§8, kterými se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

  Vzorkovník barvy plastového povrchu tepelné izolace - kód RAL
  3000 5000 9006 9016

Varianty výrobku Objemy a rozměry je možno přizpůsobit potřebám provozu.

Kombinovaný ohřívač vody, typ R-KOMBI (stojatý)
Objem
(litry)
Průměr D
(mm)
Výška V
(mm)
El. příkon
(kW)
Délka el.
top. těles
(mm)
Studená,
teplá voda
Cirkulace,
odkalování
Hmotnost
PN 6
(kg)
Hmotnost
PN 10
(kg)
250 600 1500 2,4 280 1" 3/4" 90 90
300 600 1700 4 310 1" 3/4" 100 100
400 700 1550 6 440 5/4" 1" 180 195
500 700 1750 6 440 5/4" 1" 200 220
600 700 2000 7,5 610 5/4" 1" 220 240
700 700 2300 7,5 610 5/4" 1" 240 270
800 800 2250 12 440 5/4" 1" 280 310
1000 800 2600 15 610 5/4" 1" 350 390
1200 1000 2100 15 610 6/4" 5/4" 370 500
1400 1000 2350 18 440 6/4" 5/4" 400 550
1600 1000 2800 18 440 6/4" 5/4" 450 630
2000 1200 2600 22,5 610 6/4" 5/4" 510 660
2500 1200 3100 30 610 2" 5/4" 600 790
3000 1400 2900 2 x 18 440 DN 80/16 2" 810 850
4000 1400 3300 2 x 22,5 440 DN 80/16 2" 1120 1220

Záruka na nádobu 3 roky, na elektrické části 2 roky.

Certifikace a vyhlášky

 • ČSN EN 12897:2007
  Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody,
 • ČSN 06 0830:2006
  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení,
 • ČSN 06 1010:1984
  Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení,
 • ČSN EN 50366:2004
  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Elektromagnetická pole - Metody pro vyhodnocování a měření,
 • ČSN EN 60335-1 ed.2:2003
  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.,
 • ČSN EN 60335-2-21 ed.2:2004
  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.,
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.
  O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
 
 • Zakázková výroba velkoobjemových zásobníků teplé vody
 • Úpravy nádob dle projektu nebo přání zákazníka
 • Obchodní slevy
 • Certifikace Strojírenským zkušebním ústavem v Brně
 • Atest vnitřní povrchové úpravy pro styk s pitnou vodou do 100°
 • 27 let praxe v oboru
 • Online poptávka s garancí rychlé nabídky
 

HURT - zásobníky vody (www.hurt-cz.cz)

Úvodní stránka Mapa stránek Kontakt

Copyright © 2012 HURT - výroba ohřívačů, All rights reserved, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.